Game sẽ ra mắt trên cả 2 hệ điều hành quen thuộc nhất là iOS và Android. Cần chú ý rằng đây là phiên bản dành cho khu vực Bắc…