Giá iPhone thay đổi thế nào sau 10 năm

Khởi đầu ở mức 599 USD cho model 2007, điện thoại của Apple được đẩy giá lên 999 USD cho sản phẩm mới nhất, iPhone X.

Giá iPhone thay đổi thế nào sau 10 năm